2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

 

2.4 VODNIKI

     
 

Vodniki so v različnih oblikah obvezni spremljevalci električnih tokokrogov. Njihovo dolžino določa razdalja med izvorom napetosti in porabnikom, o prerezu in vrsti materiala vodnikov pa se moramo odločiti sami. Zakaj se potem odločamo za relativno drage, bakrene vodnike in zakaj prerez vodnikov ni manjši, kot je? In, ali tudi barve izolacije vodnikov kaj povedo?

   

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Sestavi pravilno zaporedje

Reši računsko nalogo
Sestavi enačbo

 
       
  2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV
2.4.2 VRSTE, UPORABA IN OZNAČEVANJE VODNIKOV

2.4.3 SUPERPREVODNIKI