2.4 VODNIKI

KAZALO

   

 

2.4.2 VRSTE, UPORABA IN OZNAČEVANJE VODNIKOV

     
 

Glede na namen in izvedbo razlikujemo več vrst vodnikov, ki jih različno tudi označujemo.

   

HITRE POVEZAVE

Vrste vodnikov

 

SLIKA

Slika 2.4.2.1: Oznake vodnikov napeljav

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.4.2.3: Električne inštalacije

 
       
 
►  

S črkami in številkami označujemo v električnih shemah vlogo oziroma funkcijo vodnikov napeljav.

►  

Z barvo izolacije fizičnih vodnikov označujemo vlogo vodnikov v dejanskih električnih napeljavah..

 

 
       
 

Preglednica 2.4.2. Oznake vodnikov napeljav

Opis vodnika Oznaka Barva
linijski, fazni vodnik L
nevtralni vodnik N mo
zaščitni vodnik PE zeru
zašč. in nevtr. vodnik PEN zeru

 

Legenda:

• = črna (čr) ali rjava (rj)

mo = modra

zeru = zeleno-rumena

L = vodnik, ki povezuje porabnike z izvori

   
       
 

Barve izolacij vodnikov olajšajo delo pri montaži in vzdrževanju električnih inštalacij in naprav, v elektroenergetiki pa imajo zelo pomembno vlogo tudi z vidika varnosti