2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

KAZALO

   

 

 

2.6.1 ELEKTRIČNI TOK JE LAHKO SMRTNO NEVAREN

     
 

Končne posledice električnega toka, ki teče skozi človeško telo, so odvisne od jakosti toka in časa delovanja njegovih učinkov na človeško telo. Njun vpliv na posledice ponazarja diagram območij nevarnosti učinkov1 električnega toka na človeško telo, ki ga prikazuje sl. 2.6.1.2, opis območij pa preglednica 2.6.1.1

   

SLIKA

Slika 2.6.1.1: Električni tok čez predel srca je najnevarnejši

 

SLIKA

Slika 2.6.1.2: Elektrokardiogram (EKG) srca

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.6.1.3: Oživljanje z električnim šokom

 

VIDEO

Video 2.6.1.1: Merjenje upornosti človeškega telesa

 

FOTOGRAFIJI

Upornost človeškega telesa 1

Upornost človeškega telesa 2

 
 
       
 

Preglednica 2.6.1.1: Območja nevarnosti električnega toka

Območje 1 Območje 2 Območje 3 Območje 4
Tok brez posledic, telo ga ne zazna. Slabše krčenje mišic, brez posledic. Močnejše krčenje mišic, težave z dihanjem, motnje bitja srca, možne manjše opekline. Nekontrolirano trepetanje srca, krajši ali trajni zastoj srca, velika verjetnost prenehanja krvnega obtoka, dihanja, večjih opeklin in smrti.
   
 

 
Izkušnje so pokazale, da je izmenični tok za človeka nevarnejši od enosmernega in da je srce najbolj ogroženi del človeškega telesa. Zato je diagram na sl. 2.6.1.2 sestavljen za izmenični tok 50 Hz, ki teče čez predel srca (sl. 3.2.3). Iz navedenega povzamemo:

     
       
 
►  

Nevarnost za človeka je odvisna od velikosti in trajanja toka, poti toka skozi telo in vrste toka.

Smrtno nevaren je lahko že tok, ki je manjši od 50 mA  

   
       
 

Kljub omenjenim neželenim učinkom električnega toka na živa bitja pa sodobna medicina ob točno določenih in nadzorovanih pogojih uporablja fiziološke učinke električnega toka tudi v koristne namene (elektrošok za oživljanje srca – sl. 2.6.1.3, vzbujanje mišic za premikanje rok in nog, ... ).

     
       
       
       

     
 

1 po IEC 64 (International Elektrotechnical Commission