2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

 

2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

     
 
►  

Večji del človeškega telesa ali telesa živali sestavljajo prevodne tekočine oziroma elektroliti, zato je električno prevodno.

HITRE POVEZAVE

Termični in fiziološki učinki gostote električnega toka

 

SLIKA

Slika 2.6.1: Elektrokardiogram (EKG) srca

 

SLIKA

Slika 2.6.2: I - t območja nevarnosti učinkov električnega toka na človeka

 
       
 

Električna napetost se ne »sprašuje«, ali je prevodna pot kovinski vodnik ali telo živega bitja, ampak po že znanih pravilih neusmiljeno požene električni tok, kakor hitro ji to omogočimo. Človek se takšnim možnostim izpostavlja pogosto (poškodovana izolacija, nepazljivost, neznanje, ... ), zato je pomembno vedeti, kakšen vpliv ima električni tok na človeško telo in kako se škodljivemu izogniti.

     
       
 

Živa bitja so po organizaciji aktivnosti znotraj svojih teles najbolj izdelani sistemi elektronskega nadzora, informiranja in ukazovanja. Signali, ki omogočajo te aktivnosti, so množice majhnih električnih napetosti in tokov med možgani in živci čutil ter mišic nog, rok, srca, ... Lahko bi rekli, da je živo bitje vrhunski mehatronski1 sistem. Omenjene signale lahko v medicini tudi merimo ter na osnovi njihove oblike in velikosti (npr. EKG, sl. 2.6.1) sklepamo o zdravstvenem stanju živega bitja.

     
       
 

Če pride živo bitje pod vpliv zunanje napetosti, povzroči ta v živčnem sistemu telesa električno »zmedo«, katere prva posledica je nenadzorovana aktivnost (tresenje) mišičnega ustroja. Pri določeni jakosti toka živci začnejo odpovedovati, kar lahko povzroči trajni zastoj srčne mišice, krvnega obtoka in smrt živega bitja.

     
       
 

Učinku električnega toka na živčni sistem živih bitij pravimo fiziološki učinek

 
       
 

Vzporedno s fiziološkim učinkom poteka tudi razkroj celičnih tekočin in krvi, pri večji jakosti toka, ki ga požene visoka napetost več 10 ali 100 kV, pa tudi močno segrevanje telesa. Posledica daljšega delovanja velikega toka so zato tudi opekline ali celo pooglenitve delov ali celotnega telesa.

     
       

Električni tok deluje na telo živega bitja s fiziološkim, kemijskim in toplotnim učinkom.. 

 
       

     
 

1 sistem sinergijskega zlitja mehanike, elektronike in informatike

   
       
       
  2.6.1 ELEKTRIČNI TOK JE LAHKO SMRTNO NEVAREN
2.6.2 VZROKI IN PREPREČEVANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA
2.6.3 PRVA POMOČ PRI NESREČI Z ELEKTRIČNIM TOKOM