2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

KAZALO

   

 

 

2.6.2 VZROKI IN PREPREČEVANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA

     
 

Razlikujemo dva najpogostejša vzroka nevarnih učinkov električnega toka za človeka, in sicer:

   

SLIKA

Slika 2.6.2.1: Neposredni dotik

 

SLIKA

Slika 2.6.2.2: Posredni dotik

 

SLIKA

Slika 2.6.2.3: Zaščita pred neposrednim dotikom

 

SLIKA

Slika 2.6.2.4: Zaščita pred posrednim dotikom

 

SLIKA

Slika 2.6.2.5: Izenačevanje potencialov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.6.2.1: Izklop v sili

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.6.2.2: Varovalno odklopno stikalo

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.6.2.3: Zaščitna odklopna stikala

 
       
 
►  

Neposredni dotik električne naprave ali inštalacij, ki je na pod napetostjo oziroma na električnem potencialu (sl. 2.6.2.1), in

►  Posredni dotik izpostavljenega prevodnega dela električne naprave ali inštalacij, ki je pod napetostjo oziroma na električnem potencialu zaradi okvare (sl. 2.6.2.2).  

 
       
 

Do neposrednega dotika lahko pride predvsem zaradi neustrezne zaščite, dostopnosti ali neprevidnosti, do posrednega dotika pa predvsem zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov pri inštaliranju, uporabi in vzdrževanju električnih naprav in inštalacij.

     
       
 
►  

Napetost, ki se ji izpostavimo z neposrednim ali posrednim dotikom, imenujemo napetost dotika (UD).

►  Za smrtno nevarni tok 50 mA zadostuje izmenična napetost dotika 50 V ali enosmerna napetost dotika 120 V.  

 
       
 

Nevarnosti električnega toka se lahko izognemo predvsem z znanjem, upoštevanjem varnostnih predpisov in previdnostjo pri priključevanju, uporabi in vzdrževanju električnih naprav. Predpisi določajo več različnih načinov zaščite, omenimo pa osnovne:

     
       
       
 
►  

Pred neposrednim dotikom ščitimo človeka z izolacijo delov električnih naprav in inštalacij, s pokrovi in okrovi ter s postavitvijo delov, ki so na nevarnem električnem potencialu zunaj dosega rok (sl. 2.6.2.3).

►  Pred posrednim dotikom ščitimo človeka s pravočasnim samodejnim odklopom izvora napetosti, z omejevanjem napetosti dotika ter z izenačenjem električnih potencialov kovinskih ohišij električnih naprav ter vodovodnih in toplotnih inštalacij.  

 
       
 

Pravočasni samodejni odklop napetosti, npr. 230 V, dosežemo s priključitvijo izpostavljenih prevodnih delov električnih naprav (ohišij, ...) na zaščitni ozemljitveni vodnik (PE1 , sl. 2.6.2.4). V primeru okvare (poškodba izolacije, kratki stik, ...) mora taka priključitev zagotoviti ali takojšnji odklop porabnika (npr. izklop varovalke) ali zmanjšanje napetosti dotika pod 50 V.

     
       
 

Zaščita z izenačenjem električnih potencialov izpostavljenih prevodnih delov (sl. 2.6.2.5 temelji na dejstvu, da med točkama z enakim električnim potencialom ni električne napetosti.

     
       

   

1 PE = Protection Earth