2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

KAZALO

   

 

2.6.2 VZROKI IN PREPREČEVANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA

     
 

Razlikujemo dva najpogostejša vzroka možnih nevarnih učinkov električnega toka za človeka:

 

HITRE POVEZAVE

Neposredni dotik

Posredni dotik

Onemogočanje dotika

Odklop in omejevanje

 

SLIKA

Slika 2.6.2.1: Neposredni dotik

 

SLIKA

Slika 2.6.2.2: Posredni dotik

 

SLIKA

Slika 2.6.2.3: Zaščita z okrovi pred neposrednim dotikom

 

SLIKA

Slika 2.6.2.4: Zaščita s PE vodnikom pred posrednim dotikom

 
 
       
 
►  

Neposredni dotik električne naprave ali inštalacij, ki je na visokem električnem potencialu, in

►  Posredni dotik prevodnega dela električne naprave, ki je na električnem potencialu zaradi okvare.  

 
       
 
►  

Napetost, ki se ji izpostavimo z neposrednim ali posrednim dotikom, imenujemo napetost dotika (UD).

►  Za smrtno nevarni tok zadostuje izmenična napetost dotika 50 V ali enosmerna napetost dotika 120 V.  

 
       
 
►  

Pred neposrednim dotikom ščitimo človeka z onemogočanjem dotika delov električnih naprav, ki so na nevarnem električnem potencialu.

►  Pred posrednim dotikom ščitimo človeka s pravočasnim samodejnim odklopom ali z omejevanjem napetosti dotika