2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ (P)

     
 

2.7.3.1 Pojem električne moči
2.7.3.2 Odvisnost električne moči
2.7.3.3 Merjenje električne moči