2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ (P)

KAZALO

   

 

2.7.3.2 Odvisnost električne moči

     
 

Če v navedeni enačbi za moč upoštevamo enačbe za električno delo, dobimo tri enakovredne enačbe za računanje električne moči:

 

HITRE POVEZAVE

Moč v linearnem uporu

 
       
 

P = U · I

 (W)    U(V);    I(A)
   
       
►  

Električna moč je premo sorazmerna z napetostjo in tokom.

 
     
 

P = I2 · R

 (W)    I(A);    R(Ω)
   
       
 

P =

U2

R

 (W)    U(V);    R(Ω)
   
       
Primer 2.7.3.2.1: