2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA

KAZALO

   

 

2.7.4.1 Kakovost in stroški električnega dela in cena kWh

     
 
►  

Kakovost dela električnega toka se v tekom dneva v osnovi ne spreminja.

Stroški, ki so potrebni za delovanje elektroenergetskega sistema, so stroški proizvodnje, prenosa, distribucije, vzdrževanja, razvoja, plač zaposlenih, dobička1, ...

 

Cena kWh električne energije je odvisna od stroškov elektroenergetskega sistema in konkurence na trgu električne energije.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1.1: Dnevni diagram moči jan./julij 2005

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1.2: Instalirana moč elektrarn v letu 2005

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1.3: Elektroenergetski sistem Slovenije

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1.4: Nadzor nad prenosom in razdeljevanjem električne energije

     
  V teku dneva se število in vrsta vključenih električnih porabnikov (gospodinjstva, industrija, ...) zelo spreminja. Trenutno vključeni porabniki narekujejo trenutno moč, s katero mora delovati elektroenergetski sistem, zato se moč delovanja sistema čez dan spreminja. Dnevni diagram moči sistema (sl. 2.7.4.1.1) je zato zelo razgiban, kar povzroča elektrogospodarstvu precej nevšečnosti:  
     
 
►  

Konica v dnevnem diagramu obremenitve narekuje potrebno instalirano moč elektroenergetskega sistema (elektrarn – sl. 2.7.4.1.2, omrežij, razdelilnih postaj, ... ).

Inštalirana moč sistema zunaj konic ni dovolj izkoriščena.

 

Velikost instalirane moči sistema močno vpliva na stroške izgradnje in delovanja sistema ter ceno kWh.

 

Potrebe porabnikov lahko iz različnih razlogov v času konice (naključni odjem, sezona, ... ) presežejo razpoložljivo moč in povzročijo tudi razpad elektroenergetskega sistema.

 

     
  V primeru obremenitev, ki so večje od razpoložljive moči sistema npr. slovenskih elektrarn, si elektrogospodarstvo mora električno energijo sposoditi iz sistemov zunaj državnih meja (sl. 2.7.4.1.3), ali jo kupiti po navadno višji ceni, kar tudi vpliva na ceno kWh.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

1 Osnova za obračunavanje dobavljene električne energije odjemalcem sta priključna moč, in prevzeta delovna energija, ki se ugotavlja z merjenjem.