2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA

     
 

Električno delo je zelo koristna dobrina, ki pa ima tudi svojo ceno in pomeni za uporabnika spoštovanja vreden strošek. Ker so stroški pomembne prvine gospodarjenja tako v gospodinjstvih kot v industriji, bomo vrednotenje dela električnega toka obravnavali z namenom spoznavanja in obvladovanja stroška električnega dela.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1  Dvotarifni elektronski števec kWh

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.2  Digitalna stikalna ura

 
 
       
 
►  

Strošek (S) električnega dela lahko izračunamo, če poznamo velikost opravljenega dela in ceno oziroma tarifo1 kWh (T):

 
       
 

S =

T · W

 (€)       

T(€/kWh); W(kWh)

 

Enačba 2.7.4.1

 

   
 
     
 

Opravljeno električno delo lahko izračunamo ali izmerimo, ceno kWh pa moramo poznati. Pri tem se v vsakdanjem pogovornem jeziku srečamo z »dražjo« in »cenejšo« elektriko, z »nočnim« in »dnevnim« tokom in podobnimi »strokovnimi« imeni različnih cen kWh v različnih delih dneva ter dvema številčnicama na števcu kWh (sl. 2.7.4.1).

 
     
  Ali je mar kakovost in posledično vrednost električnega dela v različnih delih dneva lahko različna? Tako kot na tržnici z zelenjavo to zanesljivo ni, je pa dovolj pomembno, da si bistvo oblikovanja različnih cen kWh ogledamo bolj podrobno.  
     
     
  2.7.4.1 Kakovost in stroški električnega dela in cena kWh
2.7.4.2 Tarifni sistem
 
     
     
 

1 ital. tariffa iz ar. ta´rif – objava, npr. cene dela