2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA

KAZALO

   

 

2.7.4.1 Kakovost in stroški električnega dela in cena kWh

     
 
►  

Kakovost dela električnega toka se v tekom dneva v osnovi ne spreminja.

Stroški, ki so potrebni za delovanje elektroenergetskega sistema, so stroški proizvodnje, prenosa, distribucije, vzdrževanja, razvoja, plač zaposlenih, dobička, ...1  
Cena kWh električne energije je odvisna od stroškov elektroenergetskega sistema in konkurence na trgu električne energije.  

HITRE POVEZAVE

Diagram moči sistema je zelo razgiban

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.4.1.1: Elektroenergetski sistem Slovenije

 
 
       
 

Dnevni diagram moči sistema je zelo razgiban, kar povzroča elektrogospodarstvu nevšečnosti.

   
     
 
►  

Konica v dnevnem diagramu obremenitve narekuje potrebno instalirano moč elektroenergetskega sistema elektrarn, omrežij, razdelilnih postaj, ...

Inštalirana moč sistema zunaj konic ni dovolj izkoriščena.  
Velikost instalirane moči sistema močno vpliva na stroške izgradnje in delovanja sistema ter ceno kWh.  

     
   
 

1 Osnova za obračunavanje dobavljene električne energije odjemalcem sta priključna moč, in prevzeta delovna energija, ki se ugotavlja z merjenjem.