3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.1.1. VZPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

     
 

Z vzporedno vezavo imamo opraviti povsod, kjer porabnike priključujemo na isto napetost. Tako priključujemo npr. vse vrste električnih porabnikov v gospodinjstvih, industriji in drugod.

   

HITRE POVEZAVE

Priključitve el. porabnikov drugod

 

SLIKA

Slika 3.1.1.1: Vzporedno priključeni porabniki v gospodinjstvu

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 3.1.1.1: Demonstracijska tabla

 
       
       
 
►  

Električnemu tokokrogu z vzporedno vezanimi električnimi elementi, porabniki ali izvori, pravimo vzporedni električni tokokrog.