3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
 
►  

Električna porabnika sta vezana vzporedno, če imata skupna električna potenciala oziroma sta priključena na isto napetost.

SLIKA

Slika 3.1.1: Vzporedna vezava v električnem tokokrogu

 
 
     
 

3.1.1 VZPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

3.1.3 DIAGNOSTIKA TEHNIČNIH PROBLEMOV