3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.2 Tokovno vozlišče

     
 

Točkam vzporednih električnih tokokrogov, v katerih se tok deli ali se več tokov združuje ali oboje hkrati, pravimo tokovna vozlišča.

Vsota v tokovno vozlišče pritekajočih tokov (Ip) je enaka vsoti iz vozlišča odtekajočih tokov (Io).

 

HITRE POVEZAVE

Odtekajoči tokovi
Kirchhoff
Prvi Kirchhoffov zakon

Tokovna vozlišča

 

SLIKA

Slika 3.1.2.2.1: Tokovno vozlišče

 
       

Dobljeni zakonitosti pravimo zakon tokovnega vozlišča ali tudi 1. Kirchhoffov1 zakon.

     
     
Primer 3.1.2.2.1:

 
       
 

V praksi nastopajo tokovna vozlišča v električnih inštalacijah v obliki stičišč dveh ali več vodnikov (npr. v razdelilnih dozah), zbiralk v razdelilnih omarah in električnih naprav ter tri ali več polnih elektronskih elementov (npr. tranzistorjev), vezij in podobno.

     
       
     
 

1 Kirchhoff, fizik