3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3 Računanje količin v vzporednem tokokrogu

     
 

Pomagamo si z Ohmovim zakonom in z zakonom tokovnih vozlišč.

     
       
 

3.1.2.3.1 Računanje tokov v vzporednem tokokrogu

3.1.2.3.2 Delitev toka na vzporedne porabnike

3.1.2.3.3 Soupor (RS)

3.1.2.3.4 Računanje z nadomestno prevodnostjo

3.1.2.3.5 Računanje z nadomestno upornostjo