3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3.2 Delitev toka na vzporedne porabnike

     

►  

Vzporedna vezava porabnikov je delilnik toka.

►  

Vzporedna vezava porabnikov deli tok v premem sorazmerju s prevodnostmi oziroma v obratnem sorazmerju z upornostmi porabnikov.

 

HITRE POVEZAVE

Vzporedna vezava linearnih bremen

Delilnik toka

Sorazmerje s prevodnostmi

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.2.1: Deljenje tokov pri različnih upornostih oziroma prevodnostih

 

SLIKA

Slika 3.1.2.3.2.2: Primer delitev toka

 
       
 
I1

I2
= G1

G2

ali

I1

I2
= R2

R1
 

 

 
       
  K pridobljenim spoznanjem lahko s sklepanjem dodamo še ugotovitve:    
       
 
►  

Skozi vzporedne porabnike z enako prevodnostjo teče enak tok

►  

Skozi porabnik z največjo prevodnostjo teče največji tok.

 

 
       
Primer: