3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.1.3. DIAGNOSTIKA TEHNIČNIH PROBLEMOV

     
 

V elektrotehniški praksi ne deluje vedno vse tako, kot bi želeli. Vzroki za to so lahko različni.

   

HITRE POVEZAVE

Različni vzroki

Pravila

 
 
       
       
 
► 

Procesu, pri katerem na osnovi znanja in izkušenj iščemo mesto in vzrok problema ter način za njegovo rešitev, pravimo diagnosticiranje1 problema.

 
►  

Rezultatu diagnosticiranja pravimo diagnoza2 problema.

 

 
       
 

Diagnosticiranje ima v elektrotehniški praksi izreden pomen žal pa za ta opravila ni nobenih formul ali točno določenih pravil.

     
       
     
 

1 gr. diagignoskein, spoznavati kaj

2 gr. diagnosis, spoznanje