3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
 

Zaporedno priključevanje električnih porabnikov je zaradi nekaterih neugodnih lastnosti vezave prej izjema kot pravilo. Tako še najpogosteje vežemo elemente elektronskih vezij in naprav.

   

SLIKA

Slika 3.2.1: Definicija zaporedne vezave

 

VIDEO

Video 3.2.1: Zaporedna vezava NTL

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Reši računsko nalogo

Sestavi enačbo

 
       
 
►  Električna porabnika sta vezana zaporedno, če imata eno skupno točko oziroma en skupni električni potencial (sl. 3.2.1).
►  

V zaporednih porabnikih je isti električni tok.

 
       
 

O zaporedni vezavi dveh porabnikov lahko govorimo tudi v primeru, ko je v skupno točko priključen še kakšen porabnik, dokler skozi ta porabnik ni toka (sl. 3.2.1 b). Zaporedno je lahko vezanih tudi večje število posameznih porabnikov in skupin porabnikov (sl. c).

     
 
     
 

3.2.1 ZAPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE