3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.2.1. ZAPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

     
 

Zaporedno vezavo porabnikov srečamo najpogosteje v obliki zaporedne vezave elementov elektronskih vezjih (sl. 3.2.1.2) ter izvorov manjših električnih napetosti (galvanski členi, sončne celice,...), in upornosti realnih električnih tokokrogov (sl. 3.2.1.1). Kot bomo kmalu ugotovili, pa na ta način nikakor ne priključujemo energetskih porabnikov, ki morajo delovati neodvisno drug od drugega in so predvideni za priključitev na isto napetost.

   

SLIKA

Slika 3.2.1.1: Zaporedne vezave virov napetosti in upornosti realnih tokokrogov

 

SLIKA

Slika 3.2.1.2: Zaporedne vezave elementov elektronskih vezij

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.1.1:Zaporedna vezava virov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 3.2.1.1: Zaporedna vezava porabnikov

 
       
 
►  

Električnemu tokokrogu z zaporedno vezavo električnih porabnikov ali elementov in izvorov pravimo zaporedni električni tokokrog.