3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.4 REALNOST ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Reši računsko nalogo

 
  Pri dosedanji obravnavi električnih tokokrogov smo zavestno »spregledali« oziroma zanemarili neidealnost njihovih sestavnih delov. To so bile predvsem upornosti vodnikov ter notranje upornosti izvorov napetosti in merilnikov. Tako poenostavljenim električnim tokokrogom pravimo idealizirani električni tokokrogi.    
  Idealizacija električnih tokokrogov je dopustna le pri seznanjanju z njihovimi osnovnimi lastnostmi in zakonitostmi zaradi lažjega razumevanja. Dejansko so omenjene upornosti vedno sestavni del realne prakse. Pomembne so za delovanje naprav in merjenje električnih količin in jih, praviloma, ne smemo zanemariti, vsaj kar tako ne.    
       
 
►  

Idealnih električnih tokokrogov ni.

Električnim tokokrogom, v katerih ustrezno upoštevamo neidealnosti njihovih sestavnih delov, pravimo realni električni tokokrogi.

 

 
       
 

3.4.1 Notranja upornost naprav
3.4.2 Realni izvori napetosti
3.4.3 Realni tokokrog z dolgimi vodniki

3.4.4 Realnost merjenja