3.4 REALNOST ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

KAZALO

   

 

3.4.1 NOTRANJA UPORNOST NAPRAV

HITRE POVEZAVE

Notranja upornost

 

SLIKA

Slika 3.4.1.1: Notranja upornost

 
 
 
►  

Upornost električne naprave med njenima priključnima sponkama imenujemo notranja upornost naprave (Rn).

 
       
 

Pri energetskih porabnikih, kot so npr. hladilnik, pečica, ..., se z notranjo upornostjo ne ukvarjamo, saj si z njo, čeprav obstaja, nimamo kaj pomagati. Notranje upornosti izvorov električne napetosti in merilnikov pa lahko pomenijo v električnih tokokrogih tudi resno motnjo, zato jih moramo poznati in tudi znati upoštevati.