3.4.2 REALNI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

3.4.2.1 Napetosti realnega izvora

     
     
 
►  

Izhodna napetost obremenjenega izvora je manjša od napetosti neobremenjenega izvora.

Padec napetost na kratkih vodnikih je zanemarljivo majhen, zato je napetost na porabniku praktično enaka napetosti na sponkah obremenjenega izvora.  
Tudi izvori napetosti imajo določeno notranjo upornost.  

HITRE POVEZAVE

Manjša - majhen

Notranjo upornost

Padec napetosti na notranji upornosti

 

SLIKA

Slika 3.4.2.1.1: Nadomestna vezava realnega izvora

 

SLIKA

Slika 3.4.2.1.2: Električni tokokrog z realnim izvorom

 
       
 

Napetost Uo med odprtima sponkama izvora je proizvajana napetost ali tudi lastna napetost izvora.

   
       
  Nadomestni tokokrog z realnim izvorom    
       
 

Nadomestno vezavo realnega izvora napetosti lahko sestavimo iz idealiziranega izvora napetosti Uo, ki je brez upornosti (idealni vodnik), in zaporedne notranje upornosti Rn.

   
       
 
 Ub = Uo - I · Rn
(V)
Uo(V)I(A);  Rn(Ω)
   
       
 
►  

Realni električni tokokrog s kratkimi vodniki je zaporedni tokokrog, v katerem se napetost, ki jo proizvaja izvor, razdeli na notranjo upornost izvora in porabnik (breme).

Izhodna napetost obremenjenega izvora je manjša od napetosti neobremenjenega izvora za padec napetosti na notranji upornosti izvora.  
Padec napetosti na notranji upornosti izvora je premo sorazmeren s tokom in notranjo upornostjo izvora.