3.4.2 REALNI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

3.4.2.4 Stabilnost napetosti realnega izvora

     
     
 
►  

Merilo kakovosti izvora napetosti je tudi stabilnost njegove izhodne napetosti pri spremenljivi obremenitvi. Izrazimo jo s % spremembe izhodne napetosti (Ub %) pri največji spremembi obremenitve.

HITRE POVEZAVE

% spremembe izhodne napetosti

 

SLIKA

Slika 3.4.2.4.1: Obremenitev idealnega izvora

 

SLIKA

Slika 3.4.2.4.2: Obremenitev realnega izvora

 
       
 
Ub%=
Rn

Rb
·
100
%
(%)
Rn(Ω)Rb(Ω)
   
       
Primer 3.4.2.4.1: