3.5.3 NADOMESTNI IZVORI

KAZALO

   

 

3.5.3.2 Nadomestni izvor toka

     
 
►  

Vezavo elektronskih elementov in izvorov enosmerne napetosti lahko, glede na priključka poljubno izbranega elementa vezave, nadomestimo z nadomestnim izvorom konstantnega toka Ik in vzporedno notranjo upornostjo Rn (sl. 3.5.3.2.1).

HITRE POVEZAVE

Realen tokovni vir

    

SLIKA

Slika 3.5.3.2.1: Nadomestni izvor toka

 

SLIKA

Slika 3.5.3.1.2: Karakteristika U-I izvora toka

 

ANIMACIJA

Animacija 3.5.3.2.1: Northonov izvor toka

 
       
 

Izreku pravimo Northonov izrek, nadomestnemu izvoru toka pa northonov izvor toka. Nadomestni izvor toka Ik je idealizirani izvor toka z neskončno notranjo upornostjo. Za tak izvor velja, da daje konstanten tok, tudi v primeru kratkega stika, napetost med sponkama izvora pa je odvisna od upornosti elementa (sl. 3.5.3.2.2).

   
       
 

Zakaj pravzaprav »kompliciramo« še z nadomestnim izvorom toka, če pa lahko isto dosežemo že z nadomestnim izvorom napetosti? Povrhu pa, ali si izvor toka sploh predstavljamo? Pri avtomobilskem akumulatorju vemo, da je njegova napetost 12 V, o toku pa niti ne razmišljamo preveč. Podobno velja tudi za vse druge vrste izvorov napetosti, zato so nam izvori napetosti nekako bližji in bolj domači.

   
       
 

Znotraj zahtevnejših elektronskih vezij s tranzistorji in podobnimi elementi pa določeni elementi vezja morajo, zaradi načina delovanja vezja, imeti konstanten tok, ne glede na njihovo upornost. Za take elemente pa je nadomestni izvor konstantnega toka, za potrebe računanja, smiseln. Ker sta idejnost in način računanja z nadomestnim izvorom toka podobna računanju z izvorom napetosti, navedimo le korake določanja northonovega izvora toka in jih »preverimo« na enostavnem primeru.

   
       
 
►  

Ugotovimo priključne sponke elementa vezja (bremena), za katerega želimo določiti nadomestni northonov izvor toka.

►  

Odstranimo obravnavani element (porabnik) iz vezja, s čimer dobimo odprte sponke northonovega izvora toka.

 
►  

Izračunamo notranjo upornost Rn northonovega izvora (upornost med odprtima sponkama izvora ob upoštevanju, da izvori napetosti v vezju predstavljajo kratki stik, izvori toka pa neskončno upornost oziroma odprte sponke).

 
►  

Izračunamo tok kratkega stika Ik northonovega izvora.

 
►  

Narišemo northonov izvor toka in na njegove sponke priključimo iz vezave na začetku izločeni element (breme).

 
►  

Izračunamo napetost in tok elementa (bremena) po pravilih delilnika toka.

 
►  

Po potrebi izračunamo tudi druge napetosti in toke vezave.

 

 
       
       
Primer 3.5.3.2.1: