3.5 ZAHTEVNEJŠE VEZAVE PORABNIKOV

KAZALO

   

 

 

3.5.3 NADOMESTNI IZVORI

     
 

Druga možna pot do rešitev v zahtevnejših enosmernih električnih tokokrogih je, da sponki elementa zahtevnejše vezave elektronskih elementov in izvorov, za katerega želimo računati napetost in tok, izberemo kot sponki nadomestnega izvora z določeno notranjo upornostjo. Tako dobimo, za pot-rebe računanja, enostavni nadomestni tokokrog z izvorom in porabnikom, kateremu tok in napetost izračunamo z znanjem, ki ga že imamo.

 

VIDEO

Video 3.5.3.1: Elementi električnih tokokrogov

 
       
       
  3.5.3.1 Nadomestni izvor napetosti
3.5.3.2 Nadomestni izvor toka
3.5.3.3 Pretvorba nadomestnih izvorov