3.5.3 NADOMESTNI IZVORI

KAZALO

   

 

3.5.3.3 Pretvorba nadomestnih izvorov

     
  Na podoben način, kot smo iskali nadomestno vezavo napetosti ali toka za nek element vezave, bi z malo iznajdljivosti lahko prišli do ugotovitve, da nadomestni theveninov izvor lahko pretvorimo v nadomestni northonov izvor in obratno. Poglejmo rezultat (sl. 3.5.3.3.1):  

HITRE POVEZAVE

Realen vir

 
     
 
►  

Theveninov izvor napetosti lahko nadomestimo z northonovim izvorom toka z enako vzporedno notranjo upornostjo Rn in tokom kratkega stika Ik theveninovega izvora.

►  

Northonov izvor toka lahko nadomestimo z theveninovim izvorom napetosti z enako zaporedno notranjo upornostjo Rn in napetostjo odprtih sponk Uo northonovega izvora.

 

SLIKA

Slika 3.5.3.3.1: Pretvroba nadomestnih izvorov thevenin-northon

 
 
       
       
Primer 3.5.3.3.1: