4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 

4.1.4. ELEKTRIČNI PRETOK (Φe) IN GOSTOTA PRETOKA (D)

     
 

Občutek imamo, kot da izvor električnega polja »sveti« v prostor okrog sebe (slika) z elektrino, ki je enaka elektrini izvora.

   

SLIKA

Slika 4.1.4.1: Električni pretok

 
       
 

Navideznemu pretoku elektrine v prostor okrog izvora električnega polja pravimo električni pretok.

Električni pretok je enak elektrini, ki je izvor električnega polja.  
► 

Enota za merjenje električnega pretoka je kulon (C).

 

 
       
 
Φe 
Q
(C)

 

   
       
  za električne učinke električnega polja v neki točki je odločilna gostota električnega pretoka D:    
       
 
D 
Φe

A
C

m2

Φe(C); A(m2)