4 ELEKTROSTATIČNI POJAVI IN UČINKI

KAZALO

   

  

4.1 ELEKTRIČNO POLJE

 

HITRE POVEZAVE

Električno polje

Električna sila in Coulombov zakon

    
 
     
Osvežimo nekaj osnovnega znanja o elektrini:    
       
►  

Med elektrinami delujejo električne sile.

Kovine vsebujejo gibljive nosilce negativne elektrine, elektrone.  
Snovi so navzven praviloma električno nevtralne.  
Naelektrena telesa imajo presežek ene od elektrin.  
►  

Naelektrenje dosežemo z ločevanjem in prenosom elektrin.

 

 
       
       
  4.1.1 POJEM IN LASTNOSTI ELEKTROSTATIČNEGA POLJA
4.1.2 ELEKTRIČNA POLJSKA JAKOST (E)
4.1.3 PREVODNA SNOV V ELEKTRIČNEM POLJU
4.1.4 ELEKTRIČNI PRETOK (Φe) IN GOSTOTA PRETOKA (D)
4.1.5 NEPREVODNA SNOV V ELEKTRIČNEM POLJU
4.1.6 ELEKTRIČNA PREBOJNA TRDNOST IZOLANTOV (Ep)
4.1.7 RAZPOREDITEV ELEKTRINE NA PREVODNIH TELESIH
4.1.8 ELEKTROSTATIKA IN KAKOVOST V ELEKTROTEHNIKI