4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 

4.1.8. ELEKTROSTATIKA IN KAKOVOST V ELEKTROTEHNIKI

     
 

Z dotikom polprevodniške komponente neposredno z roko, električno krhke komponente izpostavimo agresivni statični naelektrenosti svojega telesa in električnim potencialom tudi več tisoč V. Tudi če komponenta ne odpove takoj, pa je še tako neznatni delni preboj mikronske plasti notranjosti elementa, začetek konca njegovega delovanja

   

HITRE POVEZAVE

Preboj

Izenačitev električnih potencialov

 
       
       
 

Preglednica: Elektrostatične napetosti

   
       
 

 

Aktivnost

Električni potencial (V)

vlaga 15% vlaga 90%
  Sedeče delo 6000 100
 

Listanje dokumentacija

7000 600
  Hoja po PVC ploščicah 12000 260
  Posedanje v sedežni garnituri ali vožnja v avtomobilu 18000 1500
  Hoja po tapisonu 35000 1500
   
       
  Zaščita pred škodljivimi vplivi statične elektrike    
       
 

Kakovost elektronskih komponent lahko, z vidika škodljivih elektrostatičnih pojavov, zagotovimo z doslednim upoštevanjem predpisov za delo z občutljivimi komponentami. Posledicam elektrostatične elektrike se lahko izognemo:

     
       
 

s shranjevanjem in transportom komponent v elektrostatično zaščitni, prevodni embalaži,

► 

z izenačitvijo električnih potencialov komponent, orodij, delovnih površin in vseh, ki sodelujejo pri delu z elektrostatično občutljivimi komponentami.