4 Elektrostatični pojavi in učinki

KAZALO

   

 


4.2 KAPACITIVNOST (C)

     
►  

Lastnosti električno prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo elektrino, pravimo kapacitivnost.

►  Merilo kapacitivnosti električno prevodnih teles je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila naelektrenje.  

HITRE POVEZAVE

Kapacitivnost

Farad

Primer 4.2.2

 

SLIKA

Slika 4.2.1: Kapacitivnost (C)

 
 
       
 
C ≡ 
Q

U

C

V

 = farad
 = F        Q(C); U(V)
       
   
►  

Osnovna enota za kapacitivnost je farad1 (F).

Prevodni telesi imata kapacitivnost 1 F, če pod vplivom napetosti 1 V sprejmeta elektrino 1 C.  

     
 

Farad je zelo velika enota, zato so v uporabi le manjše enote, in sicer µF (1 mikrofarad = 10-6 F), nF (1 nanofarad = 10-9 F) in pF (1 pikofarad = 10-12 F).

 
     
Primer 4.2.1:

     
  4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR
4.2.2 KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV
 
   
 

1 Faraday, angleški fizik in kemik