4.2.2 KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV

KAZALO

   

 


4.2.2.1 Vzporedna vezava kondenzatorjev

   
►  

Elektrina, ki jo sprejme vzporedna vezava kondenzatorjev, je enaka vsoti elektrin posameznih kondenzatorjev.

►  

Kapacitivnost vzporedne vezave kondenzatorjev je enaka vsoti kapacitivnosti posameznih kondenzatorjev.

 

HITRE POVEZAVE

Vzporedna vezava kondenzatorjev

Vsota elektrin

Primerjava

 

SLIKA

Slika 4.2.1.1.1: Vzporedna vezava kondenzatorjev

 
 
       
 
CN = C1 + C2 + C3
(F)
C1(F);  C2(F);  C3(F)    
       
 

Pri vzporedno vezanih kondenzatorjih enakih kapacitivnosti velja:

   
       
 
CN = n · C
(F)
n = štev. kondenzatorjev;  C(F)    
       
 
►  

Kapacitivnost vzporedne vezave kondenzatorjev enakih kapacitivnosti je enaka produktu števila kondenzatorjev in kapacitivnosti enega kondenzatorja.

 
       
  Primerjajmo elektrini na dveh kondenzatorjih:    
       
 
Q1

Q2
 =  
C1

C2
 
   
       
 
►  

Vzporedna vezava kondenzatorjev razdeli elektrino premo sorazmerno s kapacitivnostjo kondenzatorjev.