5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

 

5.1.1.1 Magnetno polje in lastnosti trajnih magnetov

SLIKA

Slika 5.1.1.1.1: Poskus 5.1.1.1.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.2: Poskus 5.1.1.1.2

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.1.1: Poskus 5.1.1.1.3

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.3: Poskus 5.1.1.1.4

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.4: Magnetno polje Zemlje

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.1: Lastnosti trajnih magnetov

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.2: Magnetna vzmet

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.1.2: Lastnosti trajnih magnetov

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.3: Vpliv rotirajočega trajnega magneta na drug magnet

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.4: Voziček z magnetom v magnetnem polju med dvema trajnima magnetoma

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.1.3: Vpliv trajanega magneta na trajni magnet

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.1.4: Vpliv magnetne sile

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.5: Voziček z magnetom v magnetnem polju trajnega magneta in elektromagneta

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.6: Magnetna sila med dvema elektromagnetoma

 

VIDEO

Video 5.1.1.1.7: Določanje severnega magnetnega pola elektromagneta s pomočjo trajnega magneta

 
Poskus 5.1.1.1.1:
 
       
 

Privlačno silo magneta bi ugotovili tudi, če bi bilo telo iz niklja in kobalta ali zlitine teh kovin.

   
       
 
►  

Magneti privlačijo železo, nikelj, kobalt in njihove zlitine.

Snovem, ki jih magnet privlači, pravimo feromagnetne snovi,1 ali na kratko magnetne snovi.  

 
       
 

V poskusu 5.1.1.1.1 smo ugotovili silo na predmete iz feromagnetnih snovi že na določeni oddaljenosti od magneta:

   
       
 
►  

V prostoru okrog magnetov na feromagnetne snovi delujejo sile, ki jim pravimo magnetne sile (Fm).

Prostoru, v katerem delujejo na feromagnetne snovi magnetne sile, pravimo magnetno polje.  

 
       
Poskus 5.1.1.1.2:
 
       
 
Feromagnetne snovi postanejo v magnetnem polju magnetne.

 
       
 

Nekatere feromagnetne snovi ohranijo lastnost magneta tudi potem, ko niso več izpostavljene vplivu magnetnega polja. Te snovi so primerne za izdelavo trajnih magnetov. Druge feromagnetne snovi pa lastnost magneta potem, ko niso več pod vplivom magnetnega polja, delno ali v celoti izgubijo. Ugotovljene in druge lastnosti feromagnetnih snovi bomo podrobneje obravnavali nekoliko pozneje.

   
       
  Poznati magnetno polje pomeni poznati smer in velikost magnetnih sil v magnetnem polju. Najprej poglejmo sile ob samem magnetu.    
       
Poskus 5.1.1.1.3:
 
       
 
Koncema magneta, ob katerih so magnetne sile največje, pravimo magnetna pola.

 
       
Poskus 5.1.1.1.4:
 
       
 
►  

Magnetna pola magneta imata različni lastnosti.

Dvojica magnetnih polov dveh magnetov se privlači ali odbija.  

 
       
 

Vračanje vrtljivega magneta v smer sever–jug je potem, ko smo drugi magnet odmaknili, lahko povzročil nek drug magnet. Že iz osnovne šole vemo, da je ta magnet Zemlja (sl. 5.1.1.1.4).

   
       
 
►  

Zemlja je naravni magnet z magnetnima poloma blizu geografskih polov.

Magnetni pol vrtljivega magneta, ki se v magnetnem polju Zemlje obrne proti severnemu geografskemu polu, imenujemo severni magnetni pol, nasprotnemu pa južni pol.  
Severni pol označujemo z N (North), južni pa s S (South).  

 
       
 

 Poskus 5.1.1.1.3 ponovimo sedaj z znanima magnetnima poloma:

   
       
 
Raznoimenska magnetna pola se privlačita, istoimenska pa se odbijata.

 
       
  Če je tako, potem velja tudi naslednja zanimivost (sl. 5.1.1.1.4):    
       
 
Ob severnem geografskem polu Zemlje je južni magnetni pol, ob južnem geografskem polu pa severni magnetni pol.

 
       
 

1 snovi, ki imajo podobne magnetne lastnosti kot železo