5.1 MAGNETNO POLJE

KAZALO

   

 

 

5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

   
 

Čeprav v sodobni elektrotehniki močno prevladujejo elektromagneti in bo velika večina obravnave magnetnih pojavov in učinkov namenjena le-tem, je nekatere najenostavnejše pojave smiselno začeti spoznavati s trajnimi magneti, ki jih nekoliko že poznamo.

 

VIDEO

Video 5.1.1.1: Magnetno polje paličastega magneta

 
       
  5.1.1.1 Magnetno polje in lastnosti trajnih magnetov    
  5.1.1.2 Magnetne silnice    
  5.1.1.3 Magnetne lastnosti toka v ravnem vodniku    
  5.1.1.4 Magnetne lastnosti električnega toka v ovoju – tokovne zanke    
  5.1.1.5 Magnetne lastnosti električnega toka v navitju – tuljavi