5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

5.1.1.2 Magnetne silnice

 
 

HITRE POVEZAVE

Poskus 5.1.1.2.1

Iz severnega pola

 

SLIKA

Slika 5.1.1.2.1: Poskus 5.1.1.2.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.2.2: Oblike silnic magnetnih polj

 
 

Usmeritev vrtljivih magnetnih igel povzročijo magnetne sile, zato smeri, ki jih kažejo igle, kažejo smer delovanja magnetnih sil.

   
 

 

   
 
Namišljenim črtam, ki nakazujejo smer delovanja magnetnih sil, pravimo magnetne silnice..
Magnetne silnice izvirajo pod pravim kotom iz severnega pola, ponikajo v južnem in se skozi magnet zaključijo.  
Oblika in potek magnetnih silnic sta odvisna od oblike, lege in števila magnetnih polov.  

 
       
  Vrste magnetov:    
 
MAGNETI
NARAVNI
UMETNI
Zemlja
Samorodno železo
Magnetit (žel. ruda)
 Trajni magneti Elektromagneti