5.1 MAGNETNO POLJE

KAZALO

   

 

5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

   
  5.1.1.1 Magnetno polje in lastnosti trajnih magnetov  
 
 
 
  5.1.1.2 Magnetne silnice    
  5.1.1.3 Magnetne lastnosti toka v ravnem vodniku    
  5.1.1.4 Magnetne lastnosti električnega toka v ovoju – tokovne zanke    
  5.1.1.5 Magnetne lastnosti električnega toka v navitju – tuljavi