5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

 

5.1.1.3 Magnetne lastnosti toka v ravnem vodniku – tokovodniku

SLIKA

Slika 5.1.1.3.1: Poskus 5.1.1.3.1

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.3.1: Poskus 5.1.1.3.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.3.2: Označevanje smeri toka

 

SLIKA

Slika 5.1.1.3.3: Pravilo desnega vijaka

 

VIDEO

Video 5.1.1.3.1: Magnetno polje ravnega tokovodnika

 

VIDEO

Video 5.1.1.3.2: Magnetno polje treh vzporednih vodnikov

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.3.2: Magnetno polje ravnega tokovodnika 1

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.3.3: Magnetno polje ravnega tokovodnika 2

 
  Pod pojmom »tokovodnik« razumemo v elektrotehniki vodnik, po katerem teče električni tok.    
       
Poskus 5.1.1.3.1:

 
       
 

Poskus lahko izvedemo tudi z železnimi opilki (foto. 5.1.1.3.1).

   
       
  
►  

Električni tok povzroča magnetno polje.

Silnice magnetnega polja okrog ravnega tokovodnika imajo obliko koncentričnih krogov1.  
Smer magnetnih silnic okrog tokovodnika je odvisna od smeri toka.  

 
       
 

Zaradi enostavnejšega risanja bomo pri nadaljnji obravnavi magnetnih polj električnega toka risali magnetne silnice v ravnini, ki je pravokotna na smer toka. V ta namen bomo smer toka označevali v prerezu vodnika z znakom »x«, če tok teče od nas , in z znakom ».«, če tok teče v prerezu vodnika proti nam (Sl. 5.1.1.3.2).

   
       
 

V poskusu 5.1.1.3.1 so smer magnetnih silnic kazali severni poli magnetnih igel. Kot splošna metoda ugotavljanja smeri magnetnih silnic ta ni najbolj praktična, zato si pomagamo z nekoliko priročnejšim pravilom desnega vijaka (sl. 5.1.1.3.3), ki pravi:

   
       
 
►  

Če desni vijak postavimo pred prerez tokovodnika tako, da je smer napredovanja vijaka enaka smeri toka v vodniku, kaže smer sukanja vijaka smer magnetnih silnic okrog tokovodnika.

 
       
 

Ker je povzročitelj magnetnega polja okrog vodnika električni tok, magnetne sile pa so v poljubni točki iste magnetne silnice okrog vodnika enako velike, lahko sklepamo o zanimivem dejstvu:

   
       
 
►  

Tokovodnik je elektromagnet brez izraženih magnetnih polov.

 
       
       
 

1 concentrucus, lat. = s skupnim središčem