5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

5.1.1.4 Magnetne lastnosti električnega toka v ovoju – tokovne zanke

HITRE POVEZAVE

Poskus 5.1.1.4.1

Elektromagnet z izraženima magnetnima poloma

 

SLIKA

Slika 5.1.1.4.1: Magnetno polje tokovne zanke

 

SLIKA

Slika 5.1.1.4.2: Prerez in magnetno polje ovoja  

 

SLIKA

Slika 5.1.1.4.3: Magnetno polje tuljave

 
 
 
 
 
 

 

Magnetne silnice tokovne zanke so zaključene tako, da na eni strani zanke izvirajo, na drugi pa v zanko ponikajo.
Tokovna zanka je elektromagnet z izraženima magnetnima poloma. Na strani iz zanke izstopajočih silnic je severni pol.  
S spremembo smeri toka se magnetna pola zanke zamenjata.  

 
       
  Zaradi enostavnosti rišemo tok in magnetno polje ovoja v pravokotnem prerezu ovoja, smer toka v prerezu ovoja pa označujemo na enak način kot v prerezu ravnega tokovodnika.    
       
 
Če desni vijak postavimo pred tokovno zanko in ga sučemo v smeri toka v zanki, kaže smer napredovanja vijaka smer magnetnih silnic v tokovni zanki.

 
       
       
 

1 concentrucus, lat. = s skupnim središčem