5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

5.1.1.5 Magnetne lastnosti električnega toka v navitju – ravni tuljavi

HITRE POVEZAVE

Magnetno polje v ravni dolgi tuljavi

 

SLIKA

Slika 5.1.1.5.1: Magnetno polje tuljave

 

VIDEO

Video 5.1.1.5.1: Trajni magnet (magnetna igla) v magnetnem polju tuljave

 

VIDEO

Video 5.1.1.5.2: Magnetno polje tuljave

 

VIDEO

Video 5.1.1.5.3: Magnetno polje dolge tanke tuljave

 

FOTOGRAFIJE

Magnetna sila elektromagneta na trajni magnet 1

Magnetna sila elektromagneta na trajni magnet 2

Magnetna sila elektromagneta na trajni magnet 3

 
Poskus 5.1.1.5.1:
 
       
 
►  

Tuljava je pri enakem toku močnejši magnet kot en sam ovoj.

Magnetna polja posameznih ovojev (tokovnih zank) tuljave se podpirajo (sl. 5.1.1.5.1)  

 
       
 

Smer magnetnih silnic in magnetna pola tuljave določimo podobno kot pri tokovni zanki s pravilom desnega vijaka.

   
       
 

Ovoj in tuljava, v katerih je električni tok, imata torej lastnosti že znanih trajnih magnetov. Ker njuni magnetni lastnosti povzroča električni tok, jima pravimo elektromagneta. Pogojenost magnetnih lastnosti elektromagnetov z električnim tokom predstavlja poleg koristnih lastnosti tudi pomembne prednosti teh magnetov:

   
       
 
►  

Elektromagneti imajo magnetne lastnosti le, če je skoznje električni tok.

Na jakost in polariteto elektromagneta lahko vplivamo z velikostjo in smerjo toka ter številom ovojev.

 
       
 

Omenjene lastnosti elektromagnetov omogočajo v elektrotehniški praksi ne samo veliko različnih možnosti za delovanje naprav, ampak tudi njihovo varovanje, daljinsko krmiljenje velikosti in smeri magnetnih sil v napravah in podobno.