5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

KAZALO

   

 

   

5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)

   
 

Če bi v magnetnem polju izvedli podobne poskuse kot v električnem polju, bi ugotovili, da magnetno polje ne povzroča sile na mirujočo elektrino. Zato tudi ne povzroča ločitve elektrin.

 

HITRE POVEZAVE

Gostota

Tesla

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.1: Magnetna sila

 

SLIKA

Slika 5.1.3.2.2: Gostota magnetnega polja

 

ANIMACIJA

Animacija 5.1.3.2.1: Gostota magnetnega pretoka

 

ANIMACIJA

Animacija 5.1.3.2.2: Izpeljava enačbe za gostoto magnetnega pretoka

 

VIDEO

Video 5.1.3.2.1: Gostota magnetnega pretoka trajnega magneta

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.3.2.1: Gostota magnetnega pretoka trajnega magneta

 
       
 

Ugotovljeno pa je, da magnetno polje povzroča silo na elektrino, ki se v magnetnem polju giblje. Taka magnetna sila ima vrsto praktičnih primerov uporabe in jo bomo natančneje, tudi s poskusi, spoznali v poglavju 5.2.1. Na tem mestu pa bo dovolj, če povemo, da je velikost omenjene magnetne sile premo sorazmerna z gibajočo se elektrino (slika 5.1.3.2.1), hitrostjo gibanja elektrine prečno na magnetne silnice in gostoto magnetnega pretoka.

   
       
►  

Magnetnemu pretoku na enoto prereza, ki stoji pravokotno na smer pretoka, pravimo gostota magnetnega pretoka (B) (slika 5.1.3.2.2).

 
       
 
B
Φm

A
Wb

m2
 =  tesla
 = T       Φm(Wb);   A(m2)
 

Enačba 5.1.3.2.1

     
       
►  

Enota za merjenje gostote magnetnega pretoka je Wb/m2, imenujemo pa jo tesla1 (T).

 
       
Primer 5.1.3.2.1:
 
 
       
 

Tako kot je za električno silo merodajna električna poljska jakost, je torej za magnetno silo merodajna gostota magnetnega pretoka.

   
       
  5.1.3.2.1 Vpliv snovi na gostoto magnetnega pretoka    
  5.1.3.2.2 Weissova območja    
       
       

1 Nikola Tesla, hrvaški znanstvenik