5.1 MAGNETNO POLJE

KAZALO

   

 

5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

   
 

Magnetna poljska jakost pove, kako močan je magnetni vpliv električnega toka v določeni točki prostora. Ne pove pa, kakšen je učinek tega vpliva, še posebej, če je v tem prostoru tudi določena snov. Z namenom, da bi učinek takega vpliva določili, so strokovnjaki vpeljali magnetni količini magnetni pretok (magnetni fluks) in gostoto magnetnega pretoka.

 

HITRE POVEZAVE

Snov v magnetnem polju

 
 
       
  5.1.3.1 Magnetni pretok (Φm)    
  5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)    
  5.1.3.3 Dovzetnost prostora in snovi za magnetni pretok    
  5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi