5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi

KAZALO

   

 

   

5.1.3.4.1 Histerezna zanka snovi

   
Poskus 5.1.3.4.1.1:
 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.1.1: Remanentna gostota

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.1.2: Koercitivna magn. poljska jakost

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.1.3: Histerezna zanka feromagnetne snovi

 

ANIMACIJA

Animacija 5.1.3.4.1.1: Histerezna zanka feromagnetne snovi

 

VIDEO

Video 5.1.3.4.1.1: Feromagnetik v magnetnem polju (histerezna zanka)

 
 
       
►  

Feromagnetna snov ostane delno magnetna tudi po prenehanju magnetenja.

► 

Magnetizmu, ki ostane v feromagnetni snovi po magnetenju, pravimo preostali ali remanentni1 magnetizem, gostoti magnetnega pretoka remanentnega magnetizma pa remanentna gostota (Br, slika 5.1.3.4.1.1).

 

 
       
 

Weissova območja feromagnetne snovi ostanejo torej delno usmerjena tudi po prenehanju delovanja magnetilnega magnetnega polja. V stanje pred magnetenjem jim moramo pomagati.

   
       
►  

Remanentni magnetizem odpravimo z določeno magnetno poljsko jakostjo nasprotne smeri kot pri magnetenju.

► 

Jakosti magnetnega polja, ki je potrebna za razmagnetenje feromagnetne snovi, pravimo koercitivna2 magnetna poljska jakost (Hc, slika 5.1.3.4.1.2).

 

 
       
 

Z nadaljnjim povečevanjem magnetne poljske jakosti v nasprotni smeri povzročimo preusmeritev elementarnih magnetkov feromagnetne snovi in magnetenje do nasičenja v nasprotni smeri. Postopek v obratni (pozitivni) smeri pa nas prek −Br in +Hr pripelje do zaključene magnetilne karakteristike feromagnetne snovi (slika 5.1.3.4.1.3).

   
       
►  

Zaključeni magnetilni karakteristiki magnetenja feromagnetne snovi pravimo histerezna3 zanka.

 
       
       

1 remanere, lat. = ostanek

2 coercere, lat. = prisiliti

3 hysteros, gr. = trajanje učinka po prenehanju vzroka