5.2.3 NAVOR NAVITJA V MAGNETNEM POLJU (M)

KAZALO

   

 

5.2.3.3 Koračni motor

   

Koračni motor omogoča delne zasuke rotorja, ki so potrebni za natančno pozicioniranje1 napr. pri tiskalnikih, risalnikih, koordinatnih vrtalnikih, obdelovalnih strojih … ).

 

HITRE POVEZAVE

Vedno zasukal tudi rotor motorja

Kot koraka

 

SLIKA

Slika 5.2.3.3.1: Koračni motor

 
 
       
 

Rotor motorja je trajni magnet, katerega položaj določata para polov dveh elektromagnetov. Če elektromagnetoma izmenično spreminjamo smer toka v navitju in s tem polariteto magnetov, bo magnetno polje elektromagnetov temu sledilo z zasuki za 90o. Posledično se bo natančno za enak kot vedno zasukal tudi rotor motorja.

   
 

 

   
 
►  

Kotu zasuka rotorja koračnega motorja pravimo kot koraka (α).

Smer zasuka koračnega motorja spremenimo s spremembo zaporedja spreminjanja polov elektromagnetov.

 

Za natančno pozicioniranje so potrebni tudi zelo majhni koračni koti.

 

Kot koraka zmanjšamo s povečanjem števila parov polov rotorja (pR) in parov polov elektromagnetov statorja (pS).

 

Spreminjanje polaritete elektromagnetov statorja dosežemo s posebno elektronsko enoto, ki jo, po programu uporabe, krmili računalnik.

 

 
       
       

1 positio, lat. = položaj, iz ponere = postaviti