5.2.5 MAGNETNA SILA NA GIBAJOČO SE ELEKTRINO

KAZALO

   

 

 

5.2.5.2 Magnetni odklon elektronskega žarka

   

 

Pri osciloskopih smo omenjali oblikovanje in odklon elektronskega žarka z električnim poljem. Pri TV sprejemnikih riše sliko tudi elektronski žarek. Samo oblikovanje žarka in pospeševanje elektronov proti zaslonu temelji na električnih silah tudi pri TV sprejemnikih, odklon žarka pa, predvsem zaradi razsežnosti zaslonov, na večjih, magnetnih silah. Slika 5.2.5.2.1 informativno le nakazuje magnetni odklonski sistem klasične TV slikovne cevi, slika 5.2.5.2.2 pa tuljavo sistema.

SLIKA

Slika 5.2.5.2.1: Magnetni odklon elektronskega žarka

 

SLIKA

Slika 5.2.5.2.2: Tuljava magnetnega odklona TV

 

VIDEO

Video 5.2.5.2.1: Odklon curka elektronov v magnetnem polju