6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

6.1.1.2 Generator izmenične napetosti

     
 

Do generatorja izmenične napetosti je od opisanega generatorja enosmerne napetosti le še korak (sl. 6.1.1.6). Njegovo bistvo je prav v spreminjanju napetosti na način, ki je bil za enosmerni generator problem. Odjem izmenične inducirane napetosti brez njenega usmerjanja omogočata drsna kontakta v izvedbi para drsnih obročev.

   

HITRE POVEZAVE

Generator harmonične napetosti

 

SLIKA

Slika 6.1.1.6: Generator izmenične napetosti

 

FOTOGRAFIJA

Fotografja 6.1.1.2.1: Generator 1

 

FOTOGRAFIJA

Fotografja 6.1.1.2.2: Generator 2

 
 
       
 

Opisana pretvornika mehanske energije v električno sta bila rotacijska generatorja in v elektrotehniški praksi omogočata pretvarjanje velikih mehanskih moči v električno.