6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 


6.1.2 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI SPREMINJANJA MAGNETNEGA PRETOKA

     
Poskus 6.1.2.1:

 

HITRE POVEZAVE

Inducirana napetost in magnetni pretok
Splošni indukcijski zakon
Faradayev indukcijski zakon

 

SLIKA

Slika 6.1.2.2: Elektromagnetna indukcija

 

SLIKA

Slika 6.1.2.3: Elektromagnetna indukcija

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 6.1.2.4: Indukcija napetosti zaradi spreminjanja magnetnega pretoka 3

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 6.1.2.5: Indukcija napetosti zaradi spreminjanja magnetnega pretoka 4

 
       
 
► 

Spreminjanje magnetnega pretoka inducira v ovojih, ki ga oklepajo, električno napetost (Ui).

 
       
 

Ugotovljeno je, da spreminjajoče se magnetno polje inducira okrog sebe električno polje s sklenjenim električnim pretokom in obratno. Če je v induciranem električnem polju električni vodnik, se v njem zaradi influence pojavi električna napetost, ki ji pravimo napetost elektromagnetne indukcije.

     
       
Poskus 6.1.2.2:

 
       
 

Električna napetost, ki jo v tuljavi inducira spreminjajoči se magnetni pretok, je premo sorazmerna s številom ovojev tuljave in hitrostjo spreminjanja magnetnega pretoka v tuljavi.

 
       
 
|Ui|  =  N ·
ΔΦm

Δt
V
N = štev. ovojev; Φm(Wb); Δt(s)
   
       

Ugotovljeni zakonitosti pravimo splošni indukcijski zakon indukcije (Faradayev indukcijski zakon).

   
     
  6.1.2.1 Lenzevo pravilo elektromagnetne indukcije    
  6.1.2.2 Uporaba elektromagnetne indukcije