6.1.2 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI SPREMINJANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

6.1.2.1 Lenzevo pravilo elektromagnetne indukcije

     
Poskus 6.1.2.1.1:

HITRE POVEZAVEE

Naraščanje magnetnega pretoka

Časovni potek inducirane napetosti

Sinusna napetost

Magnetni sklep

Sinusno obliko ni enostavno dobiti

 

SLIKA

Slika 6.1.2.4: Lenzovo pravilo

 
 
       
 

Naraščajoči magnetni pretok inducira v ovojih, ki ga obdajajo, naraščanju magnetnega pretoka nasprotujočo, negativno napetost in obratno.

 
       
  Zato velja:      
 
Ui  =  -N ·
ΔΦ

Δt
V
N = štev. ovojev; Φ(Wb); Δt(s)
   
       
Primer 6.1.2.1.1:

 
 
         
► 

Sinusni magnetni pretok inducira sinusno napetost!

 
     

Po sinusni zakonitosti se spreminja napetost pri rotacijskih generatorjih, sicer pa sinusno obliko izmenične količine ni enostavno dobiti.