6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

6.1.6 KOŽNI POJAV

     
 

Električni vodnik prevaja izmenični tok visokih frekvenc slabše kot enosmernega.

Pojavu prevajanja visokofrekvenčnega izmeničnega toka, pretežno ob površini vodnikov, pravimo kožni pojav (s tujko tudi skin efekt1)..

 

HITRE POVEZAVE

Slabše prevajanje

Nižje frekvence

 

SLIKA

Slika 6.1.6.1: Kožni pojav

 

 
       
  Učinek kožnega pojava je pri nižjih frekvencah (elektroenergetika) zanemarljiv.    
       
       
     
 

1 skin, angl. = koža