6.2 INDUKTIVNOST (L)

KAZALO

   

 


 

6.2.2 INDUKTIVNOST TULJAVE (L)

     
►  

Lastnosti vodnikov, tuljav in navitij, da z električnim tokom ustvarjajo magnetni sklep, pravimo induktivnost (L).

►   Induktivnost je določena z magnetnim sklepom na enoto toka, ki povzroča magnetni sklep.  

HITRE POVEZAVE

Induktivnost tuljave

 

SLIKA

Slika 6.2.2.1: Induktivnost tuljave

 

 

     
 
L =
Ψ

I

Wb/A = henri1 = H         Ψ(Wb); I(A)

 
   
       
 
►  

Osnovna enota za induktivnost je Wb/A, imenujemo jo (H).

Magnetni tokokrog ima induktivnost 1 H, če s tokom 1 A ustvarja magnetni sklep 1 Wb.  

 
       
 

Zaradi znanih težav z obravnavo in računanjem nehomogenih magnetnih polj si oglejmo odvisnost induktivnosti toroidne (sl. 6.2.2.1a).

   
       
 
 L  =  μr  · μo· 
N2 · A

ls
μo(Wb/Am);     N = št. ovojev; A(m2); l(m)
   
       
 
►  

Induktivnost tuljave je premo sorazmerna s permeabilnostjo, kvadratom števila ovojev in prerezom tuljave ter obratno sorazmerna z dolžino tuljave.

Induktivnost je snovno-geometrijska lastnost tuljave.  

 
       
  Z dobljeno enačbo lahko kolikor toliko točno izračunamo tudi induktivnost dolge ravne tuIjave (sl. 6.2.2.1b, ls lt).    
       
Primer 6.2.2.1:

 
 
       
       
 

1 Henry, ameriški fizik