7. OSNOVE ELEKTROKEMIJE

KAZALO

   

 

 

7.1 ELEKTROLIZA

   
Primer 7.1.1:
 

SLIKA

Slika 7.1.1: Kemijsko čista voda ni prevodna

 

SLIKA

Slika 7.1.2: Elektrolit dobro prevaja tok

 

ANIMACIJA

Animacija 7.1.1: Prevodnost kemijsko čiste vode in raztopin soli

 

VIDEO

Video 7.1.1: Prevodnost snovi

 

VIDEO

Video 7.1.2: Elektroliza vode

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 7.1.1: Prevodnost kemijsko čiste vode in raztopin soli 1

 

FOTOGRAFIJE

Prevodnost kemijsko čiste vode in raztopin soli 2

Elektroliza vode 1

Elektroliza vode 2

Prevajanje destilirane vode 1

Prevajanje destilirane vode 2

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Reši računsko nalogo

 
       
 

Kemijsko čista voda nima prosto gibljivih naelektrenih delcev, električno nevtralne molekule soli (NaCl, CuSO4 … ) in kislin (H2SO4, HCl … ) pa v vodi razpadejo na ione (sl. 7.1.2), ki omogočajo električni tok skozi raztopino.

   
       
 
►  

Kemijsko čista voda električnega toka praktično ne prevaja.

►  

Raztopine baz, soli in kislin dobro prevajajo električni tok.

 

 

     
 

Razpadu električno nevtralnih molekul v vodi na ione pravimo elektrolitska disociacija1 , nastali raztopini pa elektrolit. Elektrolit je, čeprav poln ionov, kot celota navzven električno nevtralen.

   
       
 
►  

Elektroliti omogočajo ionski električni tok (sl. 7.1.2).

 
       
 

Pozitivni (Cu++, sl. 7.1.2) ioni potujejo proti negativni elektrodi (katodi), negativni ioni (npr. SO4- -) pa proti pozitivni elektrodi (anodi).

   
     
 
►  

Enosmerni električni tok raztopljeno snov izloči iz raztopine.

►  

Izločanju raztopljene snovi iz raztopine z enosmernim električnim tokom pravimo elektroliza2.

 

 
       
 

Na elektrodah ioni pridobijo manjkajoče elektrone ali oddajo presežek elektronov in se nevtralizirajo. Iz elektrolita izločeni ioni najpogosteje, brez reakcije z elektrodo ali vodo, obstanejo na elektrodi ali pa jo zapustijo v obliki plina ali usedline.

   
       
  7.1.1 FARADAYEV ZAKON ELEKTROLIZE
7.1.2 TEHNIČNA UPORABA ELEKTROLIZE
   
       
       
 

1 dissociatio, lat. = razdružitev, razkroj, razpad

2 elektro + lysis, gr. = razkrajanje z električnim tokom