7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

7.2.4 SEKUNDARNI KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

   
 

Sekundarni kemijski izvori so izvori, ki razpolagajo z električno napetostjo šele po polnjenju z električno energijo. Obenem so to obnovljivi kemijski viri električne napetosti oziroma obnovljivi galvanski členi. Omogočajo torej spreminjanje električne energije v kemijsko in obratno.

 
 
 
   
►  

Sekundarni galvanski elementi so elementi z dvosmernim elektrokemijskim procesom (reverzibilni1 galvanski elementi).

 
       

Sekundarni izvori shranjujejo električno energijo, zato jim pravimo električni akumulatorji2. Lastnosti akumulatorja so določene z napetostjo in tokom delovanja, kapaciteto, cikli polnjenja in praznjenja, s hitrostjo samopraznenja, … Glavno gibalo razvoja akumulatorjev pa je povečanje njihove energijske gostote (Wh/kg). Najbolj znani akumulatorji so svinčev, nikelj-kadmijev, nikelj-metal-kadmijev in litij-ionski akumulator.

   
       
  7.2.4.1 Svinčev akumulator    
  7.2.4.2 Nikelj-kadmijev akumulator    
  7.2.4.3 Nikelj-metal-kadmijev akumulator    
  7.2.4.2 Litij-ionski akumulator    
       
       


1 réversible, fr. = povraten

2 od accumulatio, lat. = zbiranje, kopičenje česa